NIMOTECH, s.r.o.

Diagnostika - HS70

 

Přehledné zobrazení

NOVĚ VYVINUTÁ ARCHITEKTURA S-VISION VE SPOJENÍ S S-VUE MĚNIČI

S-Harmonic

Nová technologie pracující s harmonickými frekvencemi umožňuje dosažení lepšího zobrazení blízkého i vzdáleného pole. Redukce šumu pak zvyšuje homogenitu celého zobrazení. S technologií S-Harmornic je kvalita obrazu HS70A zase o krok napřed.

 

 

Obrazový procesor S-Vision

Díky pokročilé technologii implementované do systému HS70A umožňují digitální signály zpracované v novém Beamformeru získat čistý, podrobný obraz s vysokým rozlišením pro všechny typy aplikací ve všeobecném zobrazování.

S-Vue transducer

Použití inovativní konstrukce krystalů S-Vue umožňuje zvýšení účinnosti piezoelektrického jevu, čímž je dosaženo zvětšení šířky frekvenčního pásma měniče, lepší penetrace a snížení šumu. Výsledky jsou patrné hlavně u obtížně vyšetřitelných pacientů.

 

 

Preventivní opatření

Špičková technologie pro diagnostické výzvy, Shwearwave

Arteriální analýza

Arteriální analýza detekuje funkční změny cév, poskytuje měření hodnot, jako jsou například tuhost cévní stěny a tloušťka intima-media. Vzhledem k tomu, že funkční změny nastávají dříve než změny morfologické, tato technologie napomáhá včasnému odhalení kardiovaskulárních chorob.

 

 

Strain+

Analýza Strain+ umožňuje kvantitativně hodnotit pohyb levé komory a dyssynchronií jednotlivých částí. Grafickým zobrazením tzv. býčího oka (Bull's Eye) je informace o jednotlivých segmentech přehledná - lze takto na první pohled hodnotit stav levé komory.

Stress Echo (zátěžová echokardiografie) 

Balíček zátěžové echokardiografie umožňuje kvantitativní hodnocení pohybu myokardu s výstupem přehledného reportu. Zahrnuje jak předdefinované protokoly (zátěžový, farmakologický, diastolický), tak protokoly definované uživatelem.

 

 

Pokročilé diagnostické nástroje

S-Detect ™ pro prsa

S-Detect ™ využívá BI-RADS® skóre pro standardizovanou analýzu a klasifikaci podezřelých lézí. Vlastnosti zobrazených lézí a doporučení o tom, zda je léze maligní, hodnotí pomocí pokročilého algoritmu. Technologie pomáhá přesnější diagnóze a zároveň snižuje čas, který uživatelé tráví opakováním úkonů.

 

 

E-Breast™(ElastoScan™ for breast)

Augmentation index, Measurement table of Arterial Analysis

Next to the B-mode image, ElastoScan™ displays a color image that represents the elasticity of the tissue.E-Breast™ technology calculates the strain

ratio between the selected target and surrounding fatty tissue. Unlike conventional ultrasound elastography. E-Breast™ requires only one ROI to be selected by the user.

Na rozdíl od běžné ultrazvukové elastografie umožňuje E- Breast™ pro výpočet poměru tuhosti zvolit pouze jednu oblast zájmu (ROI).

E-Thyroid™

E-Thyroid™ využívá pulsace z přilehlé karotidy k posouzení lézí štítné žlázy na základě tuhosti s kvantifikací - porovnáním pružnosti léze a normální okolní tkáně.

 

 

Intuitivní ovládání

Quick Preset

Čtyři nejčastěji používaná nastavení lze aktivovat jedním kliknutím na dotykové obrazovce. Jedním dotykem pak dojde k výběru odpovídající sondy a příslušného nastavení.

 

 

EZ-Exam+™

EZ-Exam+™ převádí více ultrazvukových ovládacích kroků do efektivnějších postupů.

Advanced QuickScan ™

Pokročilá technologie QuickScan poskytuje intuitivní optimalizaci 2D obrazu a dopplerovských parametrů. Jeden stisk tlačítka QuickScan umožňuje také automaticky upravit steering a umístění boxu barevného doppleru, včetně nastavení polohy vzorkovacího objemu a korekčního úhlu.

 

 

Ergonomický design

Navrženo pro vaše pohodlí

 

Podrobně a jednoduše

Realistic View™

Realistic View ™ zobrazuje 3D anatomii ve vysokém rozlišení s realistickým vnímáním hloubky. Uživatel může natáčet zdroj světla, čímž vytváří dokonalejší přehled anatomických struktur.

 

 

2D NT

Softwarové vybavení pro automatizované měření prosáknutí záhlaví u plodu v prvním trimestru gravidity.

5D Follicle

Přesné měření pomocí jediného kliknutí, software měří velikost a stav každého folikulu k poskytnutí užitečných informací v diagnóze.