NIMOTECH, s.r.o.
HERA W10 Elite
Samsung

HERA W10 Elite

Visionary change

Popis

Samsung HERA W10 Elite, prémiový model platformy HERA, má za cíl stát se vizionářským lídrem v oblasti porodnických a gynekologických aplikací.
Elegantní obraz, inteligentně automatizované přesné funkce, rychlé ovládání a ergonomie zohledňující lékařské prostředí poskytují zdravotnickým pracovníkům diagnostickou jistotu. V tomto moderním systému jsou použity výkonné funkce umělé inteligence, které zdravotníky osvobozují od stále se opakujících úkonů, zejména funkce ViewAssist™ zjednodušuje pracovní postup automatickým měřením a anotováním mnoha zobrazení pouhým kliknutím na tlačítko.

Funkce MV-Flow™ 3D navíc pomáhá detekovat drobné struktury s lepší citlivostí a rozlišením, což umožňuje lepší klinická rozhodnutí. Všechny tyto nesčetné výhody jsou názorně zobrazeny prostřednictvím 27palcového monitoru OLED.

 

Crystal Architecture™

Crystal Architecture™, zobrazovací architektura kombinující technologie CrystalBeam™ a CrystalLive™, která je založena na S-Vue Transducer™, má poskytovat křišťálově čistý obraz.

  • CrystalBeam™ je nová technologie formování paprsku, která je přínosná pro zajištění vysoce kvalitního rozlišení obrazu a větší uniformity obrazu.
  • CrystalLive™ je nejmodernější ultrazvukový zobrazovací engine společnosti Samsung s vylepšeným zpracováním 2D obrazu, 3D zobrazování a zpracováním barevného signálu, který nabízí vynikající obrazový výkon a efektivní pracovní postup při složitých případech.    

crystal_archi

 

CrystalBeam™

Nový beamforming CrystalBeam™ pro hloubkové vytváření obrazu využívá náhodného šíření vlnění, souvislého paralelního beamformingu a technologie syntetické clony, které přinášejí rychlejší obnovovací kmitočet a zlepšují uniformitu obrazu.

 01_up

Konvenční zobrazení

 Náhodný přenos vlnění

beam_arrow_right

Prostorové rozlišení ↑

02_up 

   

Souvislý paralelní Beamformingbeam_arrow_down

CrystalBeam™

03_up

Rozlišení kontrastu ↑

beam_arrow_left

Syntetická clona

04_up

Snímkovací frekvence ↑

Excelentní využití umělé inteligence

Zdokonalený diagnostický systém HERA W10 Elite využívá odborné nástroje a technologie založené na umělé inteligenci, což přispívá k dalšímu rozvoji tohoto oboru. Růst plodu a zdraví žen v podrobných reportech Vám pomůže vybudovat si větší důvěru a zvýšit výkonnost diagnostiky.

HeartAssist™ai_logo1

ViewAssist™ai_logo1

BiometryAssist™ai_logo1

heartassis viewassist biometryassist
Automatizovaný nástroj pro tvorbu reportů o diagnostice srdce plodu, jehož funkce je založená na technologii Deep Learning. Tento nástroj provádí automatickou klasifikaci ultrazvukového obrazu na zobrazení potřebná pro diagnostiku srdce plodu a poskytuje také výsledky měření. Funkce je založená na technologii Deep Learning, poskytuje automatickou klasifikaci ultrazvukových snímků a anotaci struktur, která pomáhá zdravotníkům při pohodlném měření. Funkce založená na technologii Deep Learning, která poskytuje automatizované měření biometrie plodu. Umožňuje uživatelům měřit růstové parametry plodu jedním kliknutím při zachování konzistence vyšetření.

5D CNS+™ai_logo1

5D Limb Vol.™ai_logo1

S-Detect&trade for Breast;ai_logo1

5d_cns 5d_limb_vol s_detect_for_breast
Využívá inteligentní navigaci, která poskytuje 6 měření ze 3 příčných řezů na mozek plodu pro zvýšení reprodukovatelnosti měření a zefektivnění pracovního postupu. Je poloautomatický nástroj pro rychlé a přesné měření objemů horní části paže nebo stehna na základě 3 jednoduchých počátečních bodů na jedné sadě objemových dat. Tato měření lze následně použít k výpočtu přesného odhadu hmotnosti plodu a k poskytnutí dalších informací o stavu výživy plodu. Analyzuje vybrané léze v ultrazvukovém vyšetření prsu a zobrazuje data z této analýzy, aplikuje BI-RADS ATLAS pro standardizované reporty a pomáhá při diagnostice pomocí zjednodušeného pracovního postupu..

CrystalLive™ 2D

Sofistikovaný 2D obraz zpracovávaný pomocí CrystalLive™

CrystalLive ™ vám pomůže spolehlivěji stanovit diagnózu v základním 2D obrazu. Mezi hlavní výhody 2D snímků patří potlačení stínů v obraze, redukce "halo" artefaktů a zmírnění rozmazání.

Klíčovou funkcí je ShadowHDR™, která zobrazuje stinné oblasti, a proto je vhodná zejména pro použití v oblastech s vysokým útlumem, jako je hlava plodu nebo páteř.

ShadowHDR™sec5_icon01

HQ-Vision™sec5_icon02

ClearVisionsec5_icon03

sec5_img01_off sec5_img02_off sec5_img03_off
sec5_img01_on sec5_img02_on sec5_img03_on
ShadowHDR™ selektivně aplikuje vysokofrekvenční a nízkofrekvenční ultrazvuk pro identifikaci oblastí stínu, jako je hlava nebo páteř plodu, kde dochází k útlumu. HQ-Vision™ poskytuje jasnější obraz změnou některých charakteristik ultrazvukových snímků, které jsou mírně rozmazané než ve skutečnosti. ClearVision poskytuje jasnější hranice tkání pomocí filtru redukce šumu a vytváří ostré hrany ve 2D obrazu. Snižuje "halo" artefakt, ke kterému dochází, když je kontura tkáně zvýšena, a odstraňuje šum na hranicích tkáně.

CrystalLive™ 3D/4D

Realistická interpretace 3D/4D

Technologie CrystalLive™ ve 3D/4D poskytuje uživatelům realističtější snímky ve vysokém rozlišení. Překonává běžné 3D zobrazovací technologie, pokud jde o zobrazení malých částí a světelných efektů. Kromě toho je možné zobrazit 3D anatomii s realističtějším vnímáním hloubky a lze zobrazit vnitřní i vnější struktury najednou.

CrystalVue™ sec6_icon01

RealisticVue™sec6_icon02

CrystalVueFlow™sec6_icon03

crystal_vue

Páteř plodu s CrystalVue™

realistic_vue

Tvář plodu s RealisticVue™ 

crystal_vue_flow

Pupeční šňůra

CrystalVue™ je pokročilá technologie renderování objemu, která zvýrazňuje vizualizaci vnitřních i vnějších struktur v jediném vykreslovaném obrazu pomocí kombinace intenzity, gradientu a polohy. RealisticVue™ zobrazuje 3D anatomii s vysokým rozlišením s výjimečnými detaily a realistickým vnímáním hloubky. Uživatelsky volitelný směr světelného zdroje vytváří složitě odstupňované stíny pro lépe zřetelné anatomické struktury. CrystalVue Flow™ je technologie pro renderování objemu, která poskytuje další informace o morfologii krevního toku na základě funkcí CrystalVue™, které vizualizují vnitřní struktury promítáním 3D dat, což umožňuje lepší porozumění anatomickým strukturám a okolním cévám.

CrystalLive™ Color

Podrobný popis cév a dynamiky krevního řečiště

Barevné zobrazení bylo zdokonaleno, aby bylo možné jasně vizualizovat hemodynamiku krevního toku. Větší citlivost vyplývající z nového zpracování barevného signálu a realistická 3D vizualizace krevního toku pomáhají pochopit mikrocirkulační krevní toky, umožňují přesnou detekci periferních cév a měření objemů pomalých krevních toků.

LumiFlow™sec7_icon01

MV-Flow™sec7_icon02

S-Flow™sec7_icon03

lumi_flow

Barevný Doppler s LumiFlow&trade (zobrazení 4 komor)

mv_flow

Placenta

s_flow

Pupeční šňůra

LumiFlow™ je trojrozměrná vizualizace průtoku krve, která intuitivně pomáhá pochopit strukturu průtoku krve a malých cév. MV-Flow™ nabízí novou alternativu Power Doppleru (PD) pro vizualizaci pomalého toku mikrovaskularizovaných struktur. Vysoké snímkové kmitočty a pokročilé filtrování umožňují MV-Flow ™ detailní zobrazení průtoku krve ve vztahu k okolní tkáni nebo patologii se zvýšeným prostorovým rozlišením. S-Flow™, směrová zobrazovací technologie Power Doppleru, která může pomoci odhalit i periferní krevní cévy. To umožňuje přesnou diagnózu, kdy je vyšetření krevního oběhu zvláště obtížné.

FreeForm™

Ergodynamika, která zmírňuje nepohodlí

FreeForm™ odkazuje na nový designový motiv Samsungu. Byl vyvinut tak, aby poskytoval pohodlnější diagnostický zážitek snížením potřeby pohybu z jednoho místa na druhé. Naším cílem je uspokojit pracovní prostředí uživatele za použití mechanismu ovládacího panelu v jeho nejširším rozsahu, a také s ohledem na dosah ruky uživatele. To mu nabízí dostatečné množství prostoru pro kolena uživatele.

sec9_img05_lg

Úvodní video  

 sec10_img04_lg

 sec10_info_img01

Pohyblivý mechanizmus Control Panelu

Interní studie ukázala, že mechanizmus pohyblivého Control Panulu od společnosti Samsung snižuje tlak na rameno ve srovnání s předchozím modelem o  jednu třetinu. A to díky tomu, že poskytuje uživatelům více prostoru v blízkosti oblasti ovládacího panelu, což má za následek méně opakovaného namáhání během hodin skenování. Uživatelé mohou nyní vytáhnout ovládací panel a současně otočit jeho úhel.

*Studie použitelnosti ovládacího panelu ve srovnání s Samsung WS80A. Testováno pomocí stejných poloh těla.

Streamlined Workflow

Efektivní spolupráce v reálném čase, přizpůsobitelný Vašemu způsobu práce

Jsme přesvědčeni, že skutečně skvělý systém nabízí pracovní podmínky zaměřené na zákazníka. Systém HERA W10 Elite přichází s řešením, které usnadňuje uživatelům vzájemnou spolupráci, sledování a vzdělávání se v reálném čase bez ohledu na to, kde se uživatelé nacházejí. Zjednodušené pracovní postupy usnadňují každodenní práci tím, že snižují počet stisků kláves a spojují více činností do jedné. Uživatelé HERA W10 Elite mají možnost přizpůsobení diagnostického nastavení na základě personalizovaného protokolu. Výsledkem je zjednodušení procesu vyšetření a rychlejší pracovní postupy.

SonoSync™ sonosync_2

HelloMom™hellomom_icon

27palcový OLED monitormonitor27

sonosync_img hellomom_img
Je řešení pro sdílení snímků v reálném čase, které umožňuje společnou komunikaci mezi lékaři a sonografisty za účelem vedení péče a školení. Kromě toho je k dispozici hlasový chat a funkce označování snímků v reálném čase pro efektivní komunikaci a také funkce MultiVue pro sledování více ultrazvukových snímků na jedné obrazovce. Je jednoduché a bezpečné řešení pro sdílení vybraných snímků plodu pomocí generování QR kódu. Těhotné ženy a jejich rodinní příslušníci si mohou stáhnout snímky plodu naskenováním QR kódu pomocí chytrého telefonu, čímž se sníží potíže s instalací samostatné aplikace. Zvětšení velikosti monitoru o 57%. Díky 27palcovému monitoru OLED* lze pohodlně zobrazovat snímky v různých skenovacích prostředích. OLED realisticky zobrazuje černou barvu, což je vhodné pro různé charakteristiky ultrazvukových snímků s černým pozadím.

QuickPreset

TouchGesture

Kontextové tlačítko

quickpreset touchgesture contextual_button
Jedním dotykem může uživatel zvolit nejběžnější kombinace sondy a presetu. Funkce QuickPreset zvyšuje efektivitu a usnadňuje celodenní skenování. Umožňuje intuitivně otáčet, přibližovat, ořezávat a přesouvat 3D obrázky přímo z dotykové obrazovky. V závislosti na výběru položek ultrazvukové kontroly uživatelem mohou být požadované diagnostické funkce přiřazeny tlačítkům ovládacího panelu, aby se snížila náročnost výběru z nabídky.

Rychlé spuštění systému díky funkci MobileSleep

Spuštění systému z režimu spánku ušetří přibližně 63% Vašeho času ve srovnání s běžným spuštěním. Systém MobileSleep se rychle přepne do režimu spánku, což usnadňuje ovládání systému.

 sec11_img04_lg_2

Galerie

Videa

Poptávka

Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.

Close

Zobrazit cenu

Mám zájem o zaslání cenové nabídky na e-mail:

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.