NIMOTECH, s.r.o.
V8
Samsung

V8

Unifying intelligence, and performance

Popis

Inteligence a výkon

Ultrazvukový systém V8 je navržen tak, aby poskytoval pohodlí zdravotníkům i pacientům, a zlepšuje a urychluje tak proces vyšetření pacientů. Systém V8 je vybaven technologií Crystal Architecture™ společnosti Samsung a funkcemi Intelligent Assist. V8 pomáhá zefektivnit vyšetření a zvyšuje spolehlivost i ve složitých případech, a také usnadňuje sdělování výsledků pacientům.

Nové zobrazovací technologie založené na architektuře Crystal Architecture™

v8_crystal_img-lg Crystal Architecture™, zobrazovací architektura, která kombinuje CrystalBeam™ a CrystalLive™, je založena na S-Vue Transducer™, poskytuje vysoce kvalitní obraz. CrystalBeam™ je nová technologie formování paprsku, která přináší vysoce kvalitní rozlišení obrazu a větší uniformitu obrazu. CrystalLive™ je nejnovější ultrazvukový engine společnosti Samsung s vylepšeným zpracováním 2D obrazu, 3D vykreslováním a zpracováním barevného signálu, díky kterým nabízí mimořádně kvalitní obraz a efektivní práci u složitých případů.

 

 

 

imagingquality_logo  Vynikající kvalita obrazu pro spolehlivost a přesnost

Získejte vhled do problému na základě výjimečného obrazu tvořeného novou technologií Crystal Architecture™. Prémiový zobrazovací engine kombinuje výhody vylepšeného zpracování 2D obrazu, realistické 3D vykreslování a detailní vyjádření zpracování barevného signálu.

 

imagingquality_sub_logo1 Zlepšení viditelnosti skrytých struktury ve stinných oblastech

ShadowHDR™ selektivně používá vysokou a nízkou frekvenci ultrazvuku k identifikaci stinných oblastí, jako je hlava plodu nebo páteř, kde dochází k útlumu.

imagingquality_img1

imagingquality_sub_logo2 Zlepšení kvality obrazu díky redukci šumu

ClearVision redukuje šum a zlepšuje vykreslení hran a vytváří tak ostré 2D obrazy pro optimální diagnostiku. ClearVision navíc poskytuje optimalizaci pro konkrétní aplikace a pokročilé časové rozlišení v režimu živého skenování.

imagingquality_img2

imagingquality_sub_logo3 Vysoké rozlišení 3D zobrazování

HDVI™¹ je technologie objemové filtrace, která zlepšuje vizualizaci hran a malých struktur ve 3D datech. Zdokonalené okrajové vyjádření a sytost obrazu zobrazují detaily od úhlu natočení až po stín plodu.

imagingquality_img3

imagingquality_sub_logo4  Vizualizace pomalého toku v mikrovaskulárních strukturách

MV-Flow™ nabízí pokročilé barevné zobrazení pro vizualizaci pomalého průtoku v mikrovaskulárních strukturách. Vysoká snímková frekvence a pokročilé filtrování umožňují MV-Flow™ poskytnout detailní pohled na průtok krve, ve vztahu k okolní tkáni nebo patologii, se zvýšeným prostorovým rozlišením.

imagingquality_img4

imagingquality_sub_logo5 Zobrazení průtoku krve v cévách ve 3D zobrazení

LumiFlow™ je funkce, která vizualizuje průtok krve v trojrozměrné podobě a pomáhá pochopit strukturu krevního toku a strukturu malých cév.

imagingquality_img5

imagingquality_sub_logo6 3D anatomie v detailním a realistickém zobrazení

RealisticVue™ ¹ displays high resolution 3D anatomy with detailed expression and realistic depth perception. User selectable light source direction creates intricately graduated shadows for better defined anatomical structures.

imagingquality_img6

imagingquality_sub_logo7 Vizualizace vnitřních a vnějších struktur pomocí rendrování objemu

CrystalVue™¹ je pokročilá technologie objemového vykreslování, která zlepšuje vizualizaci vnitřních i vnějších struktur ve vykreslovaném obrazu pomocí kombinace intenzity, gradientu a pozice.

imagingquality_img7

intelligent_assist_logo  Efektivní vyšetření s nástroji Intelligent Assist

Zjednodušuje úkony díky vestavěným funkcím Intelligent Assist specializovaným pro porodnictví a gynekologii. V8 nabízí zdravotníkům funkce, které jim v dnešním náročném pracovním prostředí šetří čas. Systém je vybaven řadou nástrojů, které pomáhají přesně diagnostikovat problémy a dosahovat vyšší efektivity při vyšetření.

intelligent_assist_logo1  Plánování rodičovství

Měření velikosti folikulů ve 2D obrazu

2D Follicle™ je funkce pro měření velikosti folikulů ve 2D obrazu a pro poskytování informací o stavu během řízené simulace vaječníků.

intelligent_assist_img1

Hodnocení rizika neplodnosti

5D Follicle™ identifikuje a měří více ovariálních folikulů v jednom skenu. Je tak možné posoudit velikosti a stav folikulů během kontrolované simulace vaječníků. Tato funkce využívá 3D objemová data, která pomáhají získat přesná měření a snižují odchylky.

 intelligent_assist_img2

intelligent_assist_logo2  Zdravé těhotenství_biometrie plodu

intelligent_assist_sub_logo1 Měření biometrie plodu v jednom kliknutí pomocí technologie umělé inteligence

BiometryAssist™ umožňuje uživatelům měřit růstové parametry plodu jedním kliknutím v průběhu vyšetření.

intelligent_assist_img4

Odhad hmotnosti plodu pro kontrolu jeho růstu

5D Limb Vol.™ je poloautomatický nástroj pro rychlé a přesné měření objemu paže nebo stehna ze 3 jednoduchých výchozích bodů. Tato měření lze následně použít k výpočtu přesného odhadu hmotnosti plodu a také k poskytnutí dalších informací týkajících se stavu výživy plodu.

Měření mozku plodu jedním kliknutím

5D CNS+ ™ poskytuje 6 měření ze 3 příčných pohledů na mozek plodu pro zvýšení reprodukovatelnosti měření a zefektivnění vyšetření.

intelligent_assist_img4

intelligent_assist_logo1  Zdravé těhotenství_diagnostika plodu

Měření NT pomocí automatické detekce střední sagitální roviny

Při měření nuchální translucence (NT) plodu v prvních týdnech těhotenství, poskytuje 5D NT™ automatické zobrazení ve středoagitální rovině otáčením a zvětšováním snímků.

intelligent_assist_img5

Vyšetření srdce plodu včetně dynamiky průtoku krve

5D Heart Color™ ¹ identifies 9 standard planes of the heart using fetal STIC data and important information about fetal heart development complying to the AIUM guideline. It also offers dedicated Preset, Predictive Cursor, Diagnostic Alert, and heart Diastole/Systole timepoints.

5D Heart Color™¹ zobrazuje 9 standardních rovin srdce pomocí fetálních STIC dat a důležité informace o vývoji srdce plodu v souladu s doporučením AIUM. Nabízí také speciální přednastavení, prediktivní měření, diagnostické upozornění a vyznačení srdeční diastoly/systoly v čase.

intelligent_assist_logo4  Bezproblémový porod

intelligent_assist_sub_logo2 Podpora při rozhodování o způsobu početí dítěte

LaborAssist™ je funkce, která poskytuje informace o průběhu porodu na základě automatického měření AoP (Angle of Progression) a směru hlavičky plodu. To pomáhá při rozhodování o průběhu porodu a při komunikaci s matkou.

Predikce předčasného porodu na základě tuhosti tkáně v oblasti děložního čípku

E-Cervix™ měří tuhost tkáně v oblasti děložního čípku. Pomocí snímků elasticity, které pomáhají předpovídat předčasný porod, zvyšuje reprodukční schopnost a snižuje odchylky tím, že využívá průměr různých elastogramů pořízených během několika sekund.

intelligent_assist_logo1  Gynekologie a vyšetření prsou

Analýza vybrané léze prsu a následné vytvoření reportu o této lézi

S-Detect™ for Breast analyzuje vybrané léze prsu a zobrazuje analyzovaná data s použitím systému BI-RADS ATLAS*, který poskytuje standardizované hlášení pro zefektivnění vyšetření.

*BI-RADS ATLAS: Breast Imaging-Reporting and Data System, Atlas, registrovaná ochranná známka ACR a všechna práva vyhrazena ACR.
intelligent_assist_img6

Klasifikace nádoru vaječníku

IOTA-ADNEX * je řešení skupiny IOTA pro klasifikaci nádorů vaječníků. Při použití modelu ADNEX, dojde k provedení všech postupů od počátečního skenování až po závěrečnou zprávu.

*IOTA-ADNEX: International Ovarian Tumor Analysis-Assessment of Different NEoplasias in the adnexa

 workflow_logo  Jednodušší vyšetření díky přepracovaným pracovním postupům a designu

Ulehčete si den zefektivněním pracovních postupů pomocí praktických funkcí a řešení v systému V8, které redukují složité úkoly jen na pár kroků a stisků kláves. Zjednodušeným, ale přesným zobrazením dat ze skenování se zlepšuje uživatelský zážitek z používání systému V8. Ergonomický design efektivně využívá pracovní prostředí, aby byla zajištěna užitečnost a produktivita.

Porovnání předchozího a současného vyšetření na jednom displeji

EzCompare™ automaticky porovná nastavení snímků, anotace a tělesné značky z předchozího vyšetření.

workflow1_img1

Jednoduchý přenos ultrazvukových snímků a videí plodu

HelloMom™ umožňuje těhotným ženám a jejich rodinným příslušníkům stahovat ultrazvukové snímky plodu pouhým naskenováním QR kódu pomocí chytrého telefonu, čímž se snižuje potřeba instalace samostatné aplikace.

workflow1_img2

Vícero zobrazovacích režimů

Vyšetření lze provádět při prohlížení snímků a videí, které jsou v různých poměrech stran podle preferencí uživatele.

workflow1_img3

Výběr sondy a předvolby jedním kliknutím

workflow2_img1

Funkce QuickPreset umožňuje uživateli vybrat nejběžnější kombinace sond a předvoleb jedním kliknutím.

Snadná manipulace s objemovými daty pomocí dotykového displeje

workflow2_img2

TouchGesture umožňuje intuitivně otáčet, přibližovat, ořezávat a přesouvat 3D snímky přímo na dotykové obrazovce

Přizpůsobení často používaných funkcí na dotykové obrazovce

workflow2_img3

TouchEdit umožňuje uživateli přesunout často používané funkce na první stránku systému.

workflow3_mainimg

workflow3_img1

(1) 14" naklápěcí dotyková obrazovka

Naklápěcí dotykovou obrazovku Samsung lze nastavit tak, aby vyhovovala preferencím uživatele při prohlížení v jakémkoli skenovacím prostředí.

workflow3_img2

(2) Přiřazení funkcí tlačítkům v blízkosti trackballu

V závislosti na preferencích uživatele je možné přiřadit tlačítkům kolem trackballu funkce, aby bylo celkové ovládání systému pro lékaře jednodušší a pohodlnější.

workflow3_img3

(3) Ukládání obrazových dat přímo do USB paměti

Funkce QuickSave umožňuje ukládat obrazová data na paměť USB přímo během vyšetření.

workflow3_img4

(4) Použití systému i při výpadku napájení

Funkce BatteryAssist™ zajišťuje napájení systému z baterie, což uživatelům umožňuje provádět vyšetření v případě dočasného výpadku napájení. Umožňuje také přenést ultrazvukový systém na jiné místo a ihned začít skenovat.

workflow3_img5

(5) Účinný chladicí systém

Účinný chladící systém ochlazuje ultrazvukový systém tím, že neustále propouští teplo ven a také snižuje hluk ventilátoru.

 

 

Galerie

Videa

Poptávka

Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.

Close

Zobrazit cenu

Mám zájem o zaslání cenové nabídky na e-mail:

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.