NIMOTECH, s.r.o.
V6
Samsung

V6

Embracing efficiency in your daily ultrasound scanning

Popis

Efektivita při každodenním ultrazvukovém skenování 

Začněte svou cestu k efektivní zdravotní péči s ultrazvukovým systémem Samsung V6.
Špičkový zobrazovací engine Crystal Architecture™ společnosti Samsung navíc zajišťuje vysokou spolehlivost ultrazvukového vyšetření.
Naše robustní řešení pro všeobecné zobrazování nabízí jak čistotu obrazu, tak pokročilé automatické funkce založené na využití umělé inteligence.

Inspirující každodenní efektivita s V6

efficient_care

Efficient Care, zažijte jednoduchost s naším snadno použitelným systémem, který byl speciálně navržen tak, aby vám ulehčil práci, zvýšil efektivitu a šetřil čas. Náš výkonný systém je navíc vybaven baterií, která poskytuje další provozní pohodlí. Ultrazvukový systém Samsung V6 je partnerem, na kterého se můžete spolehnout a který vám zajistí výjimečnou efektivitu při plnění vašich každodenních ultrazvukových potřeb.

Zobrazovací technologie založené na architektuře Crystal Architecture™

diagram_crystal

Crystal Architecture™, zobrazovací architektura, která kombinuje CrystalBeam™ a CrystalLive™, je založena na S-Vue Transducer™, poskytuje vysoce kvalitní obraz. CrystalBeam™ je nová technologie formování paprsku, která přináší vysoce kvalitní rozlišení obrazu a větší uniformitu obrazu. CrystalLive™ je nejnovější ultrazvukový engine společnosti Samsung s vylepšeným zpracováním 2D obrazu, 3D vykreslováním a zpracováním barevného signálu, díky kterým nabízí mimořádně kvalitní obraz a efektivní práci u složitých případů.

 

imagingquality_logo

Vynikající kvalita obrazu pro spolehlivost a přesnost

 
 
 
 
 
 
Získejte vhled do problému na základě výjimečného obrazu tvořeného novou technologií Crystal Architecture™. Patentovaná technologie kombinuje vylepšené zpracování 2D obrazu a detailní zpracování barevného signálu pro optimalizaci a zlepšení kvality obrazu. Špičkový přístroj V6 poskytne vynikající čistotu obrazu pro lepší diagnózu. 
icon_shadowhdr

Zlepšení viditelnosti skrytých struktury ve stinných oblastech

ShadowHDR™ selektivně používá vysokou a nízkou frekvenci ultrazvuku k identifikaci stinných oblastí, jako je hlava plodu nebo páteř, kde dochází k útlumu.

img_shadowhdr_1

icon_clearvision

Zlepšení kvality obrazu díky redukci šumu

ClearVision redukuje šum a zlepšuje vykreslení hran a vytváří tak ostré 2D obrazy pro optimální diagnostiku. ClearVision navíc poskytuje optimalizaci pro konkrétní aplikace a pokročilé časové rozlišení v režimu živého skenování.

img_clearvision_1

icon_hqvision

Zostření rozmazaných oblastí v obraze

HQ-Vision™ zajišťuje ostřejší obraz tím, že potlačuje charakteritiku ultrazvukových systémů, které jsou mírně rozmazané oproti skutečnosti.

img_shadowhdr_1

icon_mv-flow

Vizualizace pomalého toku v mikrovaskulárních strukturách

MV-Flow™ nabízí pokročilé barevné zobrazení pro vizualizaci pomalého průtoku v mikrovaskulárních strukturách. Vysoká snímková frekvence a pokročilé filtrování umožňují MV-Flow™ poskytnout detailní pohled na průtok krve, ve vztahu k okolní tkáni nebo patologii, se zvýšeným prostorovým rozlišením.

img_mv-flow

icon_lumiflow

Zobrazení průtoku krve v cévách ve 3D zobrazení

LumiFlow™ je funkce, která vizualizuje průtok krve v trojrozměrné podobě a pomáhá pochopit strukturu krevního toku a strukturu malých cév. 

img_lumiflow1

icon_sflow width=

Vyšetření periferních cév

S-Flow™směrová technologie, která pomáhá detekovat periferní cévy. Umožňuje přesnou diagnózu v případech, kdy je vyšetření krevního průtoku velmi obtížné.

img_sflow1

 intelligent_assist

Dosáhněte vyšší diagnostické preciznosti s komplexními nástroji

Zdokonalte svou každodenní ultrazvukovou diagnostiku s přístrojem V6, všestranným řešením vytvořeným pro efektivní podporu vašich klinických požadavků v oblasti všeobecného zobrazování. Využijte naše nejnovější automatizované nástroje, které vám umožní pracovat s větší lehkostí a dosahovat spolehlivých výsledků. Naším cílem je pomáhat vám při poskytování kvalitní péče o pacienty, a proto je V6 pro vás vynikající volbou.

 

icon_s-shearwave

Zobrazení a kvantifikace tuhosti tkáně neinvazivní metodou

S-Shearwave Imaging™ umožňuje neinvazivní hodnocení tuhých tkání v různých aplikacích. Barevný elastogram, kvantitativní měření, možnosti zobrazení a možnost výběru oblasti zájmu lékařem jsou užitečné zejména pro přesnou diagnostiku onemocnění prsu a jater.

img_s-shearwave

icon_tai

Kvantitativní měření jaterního tuku pomocí ultrazvuku

TAI™ (Tissue Attenuation Imaging) umožňuje kvantitativní měření tkáňového útlumu pro hodnocení steatotických změn jater.

TSI™ (Tissue Scatter Distribution Imaging) umožňuje kvantitativní měření distribuce tkáňového rozptylu pro hodnocení steatotických změn jater.

img_s-shearwave

icon_hri

Hepato-renální index s automatickým doporučením ROI

HRI™ (Hepato Renal Index) je index pro kvantifikaci steatózy jater na základě porovnání echogenity jaterního parenchymu a kůry ledvin. EzHRI™ umístí 2 ROI na jaterní parenchym a kůru ledvin a poskytne poměr HRI.

img_hri

icon_s-detectforbreast

Analýza vybraných lézí prsu a report o hodnocení prsu

S-Detect™ pro vyšetření prsou, který analyzuje vybrané léze v ultrazvukovém vyšetření prsu a zobrazuje data této analýzy, používá BI-RADS ATLAS* (Breast Imaging-Reporting and Data System, Atlas) pro zajištění standardizovaného hlášení a pomáhá při diagnostice pomocí zjednodušeného pracovního postupu.

* Jedná se o registrovanou ochrannou známku společnosti ACR a všechna práva jsou vyhrazena společnosti ACR.

img_s-detectforbreast

icon_s-detectforthyroid

Analýza vybraných lézí štítné žlázy a report o hodnocení štítné žlázy

S-Detect™ pro vyšetření štítné žlázy, který analyzuje vybrané léze v ultrazvukovém vyšetření štítné žlázy a zobrazuje data této analýzy, poskytuje standardizované hlášení na základě pokynů ATA, BTA, EU-TIRADS a K-TIRADS* a pomáhá při diagnostice pomocí zjednodušeného pracovního postupu.

icon_panoramic

Zobrazení v rozšířeném zorném poli

Panoramic+ snímky se zobrazují jako rozšířené zorné pole, takže uživatelé mohou zkoumat rozsáhlé oblasti, které se nevejdou na jeden snímek. Panoramic+ zobrazování podporuje také úhlové snímání scény lineární sondou.

icon_elastoscan

Barevné zobrazení tuhosti tkání

Technika pro zobrazování elasticity, ElastoScan+™, sleduje přeměnu tuhosti tkáně působením vnitřních nebo vnějších sil a převádí relativní tuhost na barevný obraz.

icon_estrain

Snadný výpočet poměru tuhosti mezi dvěma ROI

E-Strain™je navržen tak, aby umožnil rychlý a snadný výpočet poměru tuhosti mezi dvěma zájmovými oblastmi. Jednoduchým nastavením obou cílových hodnot můžete získat přesné a konzistentní výsledky a činit informovaná rozhodnutí při mnoha typech diagnostických postupů.

icon_ceus

Kontrastní ultrazvukové zobrazení

CEUS+ je technologie kontrastního zobrazení, která využívá vlastností ultrazvukových kontrastních látek. Mikrobublinová kontrastní látka, vstříknutá do těla žilou, podléhá nelineární rezonanci v důsledku ultrazvukové energie. Kromě nelineárního signálu generovaného touto metodou je ultrazvukový kontrastní obraz tvořen pomocí harmonického signálu, a využívá se tak k diagnostice na základě kontrastních charakteristik v čase.

icon_strain

Automatizovaný nástroj pro tvorbu reportů diagnostiky srdce

Funkce HeartAssist&trade, založená na technologii Deep Learning, zajišťuje automatickou klasifikaci ultrazvukového obrazu na zobrazení potřebná pro diagnostiku srdce a automaticky poskytuje výsledky měření.

img_strain

icon_strain

Kvantifikace pohybu stěny levé komory

Strain+ je kvantitativní nástroj pro měření globálního a lokálního pohybu stěny levé komory (LK). V funkci Strain+ jsou zobrazeny tři standardní pohledy na LK a souhrn ve vzoru terče na jedné obrazovce pro snadné a rychlé posouzení funkce LK.

img_strain

icon_autoef

Měření ejekční frakce levé komory

AutoEF je funkce, která pohodlně měří a kvantifikuje ejekční frakci. Výběrem tří bodů levé komory se vypočítá objem na konci systoly a na konci diastoly, což napomáhá rychlému a efektivnímu posouzení funkce srdce.

img_autoef

icon_stressecho

Hodnocení a zpráva o pohybu stěn pro určení funkce srdce a cév

Balíček StressEcho obsahuje skórování pohybu stěn a vytvoření zprávy. Obsahuje cvičební StressEcho, farmakologické StressEcho, diastolické StressEcho a volně programovatelné StressEcho.

img_autoef

icon_arterialanalysis

Detekce funkčních změn kardiovaskulárních cév

ArterialAnalysis™ zjišťuje funkční změny cév a poskytuje naměřené hodnoty, jako je tuhost, tloušťky intimy a medie a rychlost pulzní vlny krční tepny. Vzhledem k tomu, že k funkčním změnám dochází dříve než ke změnám morfologickým, podporuje tato technologie včasnou detekci kardiovaskulárních onemocnění.

img_autoef

icon_autoimt

Měření tloušťky intimy a medie jediným kliknutím

AutoIMT je screeningový nástroj pro analýzu potenciálního rizika kardiovaskulárních onemocnění pacienta. Umožňuje snadné měření tloušťky přední i zadní stěny intimy a medie krční tepny pouhým stisknutím tlačítka.

img_autoef

icon_nervetrack

Vyhledávání a detekce nervů pomocí technologie AI

NerveTrack™ je funkce, která během ultrazvukového vyšetření detekuje a poskytuje informace o poloze nervové oblasti v reálném čase.

img_nervetrack

icon_needlemate

Zřetelné zobrazení hrotu jehly

Systém NeedleMate+™ s naprostou přesností určuje polohu jehly při provádění zákroků, jako jsou nervové blokády. Lepší přesnost a efektivita zákroku je možná díky navádění paprskem.

workflow_logo

Optimalizujte pracovní postupy pomocí cenných nástrojů pro úsporu času

V6 je speciálně navržen tak, aby optimalizoval efektivitu práce zdravotnických pracovníků. Zejména díky vzdálené dostupnosti, zjednodušeným pracovním postupům, širšímu zobrazení na obrazovce pro lepší uživatelský zážitek a kompaktnímu, ale výkonnému designu s možností napájení z baterie, díky čemuž je přizpůsobitelný pro různá lékařská prostředí.

 

Sestavení předdefinovaných protokolů pro zefektivnění vyšetření

EzExam+™ obsahuje protokoly pro vyšetření, která se v nemocnici pravidelně provádějí, aby se snížil počet kroků, které by musel lékař povést.

 img_ezexam

Porovnání předchozího a současného vyšetření na paralelním zobrazení

EzCompare™ automaticky porovná nastavení snímků, anotace a bodymarkery z předchozí studie.

img_EzCompare

Sdílení obrázků v reálném čase, diskuse a vzdálené ovládání ultrazvukového systému

SonoSync™ je řešení pro sdílení ultrazvukových snímků v reálném čase, které umožňuje hlasovou komunikaci a vzdálené ovládání pro efektivní spolupráci mezi lékaři a sonografisty na různých místech.

img_sonosync

Vícero zobrazovacích režimů

Vyšetření lze provádět při prohlížení snímků a videí, které jsou v různých poměrech stran podle preferencí uživatele.

img_expandedview

Přizpůsobení často používaných funkcí na dotykové obrazovce

TouchEdit umožňuje uživateli přesunout často používané funkce na první stránku systému.

img_touchedit

Výběr sondy a přednastavení jedním kliknutím

Funkce QuickPreset umožňuje uživateli vybrat nejběžnější kombinace sond a předvoleb jedním kliknutím.

img_quickpreset

 

 animation_img_mo

 img_animation_mo1

(1) Ukládání obrazových dat přímo do USB paměti

Funkce QuickSave umožňuje ukládat obrazová data na paměť USB přímo během vyšetření.

img_animation_mo2

(2) Přiřazení funkcí tlačítkům v blízkosti trackballu

V závislosti na preferencích uživatele je možné přiřadit tlačítkům kolem trackballu funkce, aby bylo celkové ovládání systému pro lékaře jednodušší a pohodlnější.

img_animation_mo3

(3) Použití systému i při výpadku napájení

Funkce BatteryAssist™ zajišťuje napájení systému z baterie, což uživatelům umožňuje provádět vyšetření v případě dočasného výpadku napájení. Umožňuje také přenést ultrazvukový systém na jiné místo a ihned začít skenovat.

img_animation_mo4

(4) Účinný chladicí systém

Účinný chladící systém ochlazuje ultrazvukový systém tím, že neustále propouští teplo ven a také snižuje hluk ventilátoru.

img_animation_mo5

(5) Eco-friendly pryskyřice

Vzduchové potrubí je z ekologické pryskyřice, což ukazuje snahu společnosti Samsung o ekologičtější zítřek.

Galerie

Videa

Samsung V6

Poptávka

Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.

Close

Zobrazit cenu

Mám zájem o zaslání cenové nabídky na e-mail:

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.