NIMOTECH, s.r.o.

Diagnostika - R7

Velmi ucelený, moderní a výkonný přístroj s vynikajícím 2D černobílým i barevným zobrazením a s příjemným uživatelským rozhraním, zaručujícím snadnější a rychlejší vyšetření pacienta. Jedná se o ergonomický přístroj, poskytující velmi citlivý barevný doppler. 

Ergonomie, přehlednost a ucelenost uživatelského rozhraní SonoAce R7 zvýší vaši klinickou efektivitu. Obsahuje základní funkce, jako například second-stage filtering a spatial compounding (skládání obrazu) pro odstranění nežádoucího šumu a vnějšího rušení a umožňující vysokou čistotu a rozlišení v obraze. Práci usnadňují i vynikající Samsung 3D/4D barevné technologie, zobrazení jsou snadno čitelná na 19'' LCD monitoru. Pracovní výkon zvyšuje i přehledný ovládací panel a přehledné uživatelské pracovní prostředí. Sada rozšířených nástrojů zajišťuje lékaři širokou škálu možností využití přístroje, a tím úplnou a spolehlivou diagnózu pro různé obory.

Štíhlý a kompaktní vzhled

Uživatelsky přátelský SonoAce R7 poskytuje bohaté možnosti využití v malém kompaktním balení. Štíhlý vzhled je doplněný praktickými čtyřmi otočnými koly a předním i zadním madlem umožňujícími snadnou mobilitu. Jednoduché uživatelské prostředí, výškově nastavitelný ovládací panel, podsvícená klávesnice vytváří svojí kombinací nástroj, který usnadňuje lékaři vyšetření pacienta a snižuje možnost omylu. Práci usnadňuje i vynikající Samsung 3D/4D barevné technologie, čistá zobrazení jsou snadno čitelná na 19'' LCD monitoru a přináší tak vysokou přesnost vyšetření.

 
 

4D zobrazení

SonoAce R7 umožňuje zvýšit přesnost vyšetření využitím reálného 4D zobrazení. Tato technologie umožňuje optimalizovat výsledky široké škály vyšetření. Zvyšuje uživatelskou jistotu a podává více informací pro profesionální rozhodnutí. Zvýšená kvalita obrazu nezhorší mobilitu přístroje.

Dynamic MR™ / Dynamic MR Plus™

Slučuje objektové a bodové filtrace, technologie Dynamic MRTM významně omezuje vnější šum a rušení v odezvě a vytváří tak čistší obraz dotyčné oblasti. Tato druhá fáze filtrace obrazu zároveň obohatí stupnici šedi, zvýší kontrast v rozlišení a zvýrazní jednotlivá rozhraní. Chyby v obraze jsou tak omezeny, výsledkem je ostřejší a jasnější obraz umožňující správnou diagnózu. V mnoha případech tak pomáhá dřívějšímu záchytu, a proto je mimořádně užitečný při snímání (hodnocení) porodních, pánevních a abdominálních oblastí.

 
 

Full Spectrum Imaging™ (FSI™)

Bez ohledu na TX nastavení využívá FSITM celou škálu frekvencí a sondu na míru pro dosažení úplného a reálného zobrazení. Rozšířená škála umožní zvýšení průniku a kontrastu v rozlišení, zajistí lepší výsledek pro vyšetřujícího, omezí rušení a zlepší poměr signál - šum (SNR). Tuto technologii lze použít i při harmonickém zobrazení, a tím rozšířit klinické možnosti a škálu diagnostického využití.

3D eXtended Imaging™ (3D XI™)

3D XI objem rozloží na řadu obrazů vzniklých ostrými řezy ve vzdálenosti a směru, který si určíte. Multi-Slice View - mnoharovinné zobrazení - převede ultrazvuková data na skupinu paralelních řezů, zatímco Oblique View  - šikmý řez, umožní prohlížet 3D data v široké škále řezů. Volume CTTM funkce dovoluje znázornit vodorovnou, svislou a příčnou rovinu společně a usnadní tak lékaři prostorovou orientaci. Sloučením výsledků získáme úplný přehled o 3D a 4D objemových datech. Jejich úprava a odlišný náhled zajistí přesnou a jistou diagnózu.

 
 

QuickScan™

QuickScan - rychlé snímání - má sloužit pro zvýšení pracovní efektivity a to automatickým vyladěním obrazových parametrů pomocí jednoho zmáčknutí tlačítka. Výsledkem je lepší efektivnost, zrychlením a zpřesněním diagnózy se zlepší i péče o pacienta. Tento spolehlivý a bezpečný systém pomůže vaší ambulanci či nemocnici poskytovat kvalitnější služby.

Spatial Compounding ImageTM (SCITM)

Prostorové skládání obrazu - technologie zlepšující poměr signál-šum a zvýrazňující ostrost rozlišení elektronickým vychylováním paprsků. SCITM slučuje několik snímacích paprsků různých směrů, což dává významně čistší a jasnější zobrazení měkkých tkání, omezuje šum a ostatní rušení. Lepší kvalita zobrazení detailů ve srovnání s běžnými Samsung technologiemi umožňuje rychlejší, přesnější a jistější diagnostiku, a tím i zvyšuje kvalitu péče o pacienta.

 
 

Enhanced Post-analysis Tool

Zlepšené nástroje zpracování obrazu - SonoView ProTM software umožňuje prohlížení a výběr celé řady typů médií a formátů, včetně 2D statických obrázků, dynamických záznamů (smyček) a 3D objemových dat. Umožňuje lékařům rychlejší a pohodlnější náhled na pacientská data a jejich sdílení. Snadný přístup k uloženým souborům (mimo ultrazvukový systém) tak zlepšuje produktivitu uživatele.

Automated Intima-Media Thickness Measurement™ (Auto IMT™)

Měření tloušťky intima-media stěny karotidy se stalo široce využívanou technikou zejména proto, že představuje neinvazivní dostupnou diagnostickou metodu. Auto IMT poskytuje uživatelsky jednoduché řešení s nabídkou širokého zpracování naměřených hodnot např. Framingham Score, risk faktor a dalších uživatelských grafů. Dále potom nabízí hodnoty minima, maxima, standardní odchylku a kvality index. Měření je jednoduše možné jedním dotykem tlačítka.

 
 

User-Customisation

Uživatelské přizpůsobení dle potřeby - ultrazvukový přístroj SAR7 je navržen flexibilně pro všeobecnou škálu klinického využití. Uživatelské menu umožňuje lékaři uložit preferované nastavení užívané pro určité vyšetření. Tímto způsobem obsahují pouze relevantní informace, které umožňují rychlejší a efektivnější provoz. Přídavkem je schopnost uspořádat prostředí , uložit nastavení a opět je zpětně vyvolat ze složky.