NIMOTECH, s.r.o.

Diagnostika - RS80

 

S-Vision beamformer

Nová generace tvarovače signálu S-Vision zpracovává přijaté signály prostřednictvím sofistikovaného digitálního filtračního systému, což vede ke snížení šumu a potlačení artefaktů.

 
 

S-Vue transducer

Použití inovativní konstrukce krystalů S-Vue umožňuje zvýšení účinnosti piezoelektrického jevu, čímž je dosaženo zvětšení šířky frekvenčního pásma měniče, lepší penetrace a snížení šumu. Výsledky jsou patrné hlavně u obtížně vyšetřitelných pacientů.

S-Vision imaging engine

Technologie S-Vision zaručuje čistý obraz při zachování detailů a tkáňové uniformity.

 
 

S-Harmonic

Nová technologie pracující s harmonickými frekvencemi umožňuje dosažení lepšího zobrazení blízkého i vzdáleného pole. Redukce šumu pak zvyšuje homogenitu celého zorbazení.

HQ Vision

HQ Vision reprezentuje novou technologii pro zobrazení anatomických struktur. Díky vyššímu rozlišení obrazu, a to jak v blízkém tak ve vzdáleném poli, pomáhá k rychlé a spolehlivé diagnóze.

 
 

Needle Mate™

Needle Mate™ zajišťuje přesné cílení jehly při punkcích a nervových blokacích. Vychýlení ultrazvukového svazku navíc zvyšuje přesnost a účinnost této operace.

 

Špičková technologie pro diagnostické výzvy.

CEUS+™

CEUS+ technologie využívá jedinečné vlastnosti ultrazvukové kontrastní látky. Při stimulaci ultrazvukovou energií s nízkým mechanickým indexem oscilující mikrobubliny odráží základní i harmonické frekvence signálů.

   
 

FlowMax

Vypšení vizualizace proudění krve.

 

VesselMax

Vylepšení vizualizace cév.

S-Shearwave

S-Shearwave detekuje rychlost šíření se pulzní vlny cílenou lézí a zobrazuje numerické měření tuhosti v kPa nebo m/s spolu s měřením indexu spolehlivosti (RMI)*. S-Shearwave vede ke snížení počtu konvenčních jaterních biopsií tím, že poskytuje kvantitativní charakteristiku tuhosti tkáně.

 

 

Vynikající nástroj k intervenčním výkonům.

 

S-Fusion

S-Fusion umožňuje současnou lokalizaci léze ultrazvukem v reálném čase ve spojení s jinými 3D objemovými zobrazovacími modalitami. Na rozdíl od konvenční technologie obrazu S-Fusion nabízí rychlejší a přesnější registrační proces.

Respiration Auto

V obrazových datech získaných pomocí CT nebo ultrazvuku jsou vždy registrační rozdíly v důsledku dýchání (nádech, výdech). Samsung technologie Respiration Auto tyto registrační rozdíly minimalizuje generováním kompenzovaného CT snímku. Tato technologie umožňuje rychlejší záznam, což zajišťuje plynulejší a spolehlivější výsledky skenování.
 
 

S-Tracking

S-Tracking zvyšuje přesnost během intervenčních postupů tím, že poskytuje simulovanou trajektorii jehly a cílovou značku v živém obraze.

 

Včasná detekce minimalizuje riziko.

Arteriální Analýza

Arteriální Analýza (pokročilá detekce funkčních změn cév) detekuje funkční změny cév, poskytuje měření hodnot jako jsou například tuhost cévní stěny a tloušťka intima-media. Vzhledem k tomu, že funkční změny nastávají dříve než změny morfologické, tato technologie napomáhá včasnému odhalení kardiovaskulárních chorob.
 
 

S-3D Arteriální Analýza

Inovační měření plátů v tepnách v 3D objemu. Na základě dostupných 3D dat, S-3D Arteriální Analýza pomáhá k objemové kvantifikaci aterosklerotických plátů v tepnách, stejně jako sledování morfologických změn cév. Tato technologie umožňuje včasné odhalení kardiovaskulárních chorob.

Auto IMT+ ™

Auto IMT + je screeningový nástroj pro analýzu potenciálního rizika mrtvice a srdečních onemocnění u pacienta. Umožňuje snadné měření tloušťky intima media jak přední tak zadní stěny společné karotidy pouhým klepnutím na jedno tlačítko. Tento jednoduchý postup zvyšuje produktivitu vyšetření a přidává diagnostickou hodnotu.
 
 

Strain+

Analýza Strain+ umožňuje kvantitativně hodnotit pohyb levé komory a dyssynchronií jednotlivých částí. Grafickým zobrazením tzv. býčího oka (Bull's Eye) je informace o jednotlivých segmentech přehledná - lze takto na první pohled hodnotit stav levé komory.

Stress Echo

Balíček Stress Echo (zátěžová echokardiografie) umožňuje kvantitativní hodnocení pohybu myokardu s výstupem přehledného reportu. Zahrnuje jak předdefinované protokoly (zátěžový, farmakologický, diastolický), tak protokoly definované uživatelem.
 
 

S-Detect ™ pro vyšetření prsů

S-Detect ™ pro vyšetření prsů využívá BI-RADS® skóre pro standardizovanou analýzu a klasifikaci podezřelých lézí. Vlastnosti zobrazených lézí a doporučení o tom, zda je léze maligní hodnotí pomocí pokročilého algoritmu. Technologie pomáhá přesnější diagnóze a zároveň snižuje čas, který uživatelé tráví opakováním úkonů.

S-Detect ™ pro vyšetření štítné žlázy

S-Detect ™ pro vyšetření štítné žlázy využívá pokročilou technologii při odhalování a klasifikaci podezřelých lézí štítné žlázy na základě Thyroid Image Reporting and Data System (TI-RADS) skóre. Tato nejmodernější technologie dovoluje vyšetřit pacienty s jistotou a snadně, poskytuje přesné, konzistentní výsledky včetně funkce automatického reportování. 
 

 

Elastografie ElastoScan™

 

E-Strain

E-Strain je navržen tak, aby umožnil snadno a rychle získat poměr tuhostí mezi dvěma oblastmi zájmu v každodenní praxi. Pouhým nastavením dvou oblastí, můžete získat přesné, konzistentní výsledky sloužící k rozhodování u mnoha typů diagnostických postupů, jako je rakovina prsu, prostaty nebo gynekologická vyšetření.

E-Breast ™

Na rozdíl od běžné ultrazvukové elastografie umožňuje E- Breast™ pro výpočet poměru tuhosti zvolit pouze jednu oblast zájmu (ROI).
 
 

E-Thyroid ™

E-Thyroid™ využívá pulsace z přilehlé karotidy k posouzení lézí štítné žlázy na základě tuhosti.

 

Vylepšený pracovní postup pro rychlejší práci.

EZ-Exam+™

EZ-Exam+™ převádí více ultrazvukových ovládacích kroků do efektivnějších postupů.
 
 

Quick Preset

Čtyři nejčastěji používaná nastavení lze aktivovat jedním kliknutím na dotykové obrazovce. Jedním dotykem pak dojde k výběru odpovídající sondy a příslušného nastavení.

Advanced QuickScan ™

Pokročilá technologie QuickScan poskytuje intuitivní optimalizaci 2D obrazu a dopplerovských parametrů. Jeden stisk tlačítka QuickScan umožňuje také automaticky upravit steering a umístění boxu barevného doppleru včetně nastavení polohy vzorkovacího objemu a korekčního úhlu.
 
 

Navrženo pro vaše pohodlí.